Wiele mówi się i intuicji i często rozważa się ją w kategoriach psychologicznych. Bywa, że pojęcie to rozumie się wieloznacznie. W Hunie nie rozumienie jest dla nas punktem wyjścia, ale doświadczenie.

To, co nazywamy intuicją, jest jednym ze znaczeń pierwszej zasady Huny - Ike. Pierwsza zasada oznacza w tym aspekcie, żeby kierować się poznaniem intuicyjnym i stawiać je przed każdym innym.

Intuicja przypomina u człowieka to, czym jest dla zwierząt instynkt. Zwierzę, które nie kieruje się instynktem, słabnie i ginie.

Niestety, ale nauczyliśmy się szukać oparcia i racji poznawczych nie w intuicji, lecz w sztucznym modelu poznania, jakim jest nauka. To wspaniałe, że nauka istnieje, ale powinniśmy traktować ją intuicyjnie, a nie mechanicznie.

Słabniemy, kiedy podążamy za poznaniem rozumowym, sztywnym, konceptualnym. Czy nie czujesz, że Twoje życie w jakiejś ważnej sferze kuleje? Jeśli tak, to z całą pewnością zabrakło Ci w niej intuicji.

Nauczyliśmy się nie tylko ufać poznaniu naukowemu przedkładając je nad własne, zdobywane naturalnie i samemu przez się, ale na przeszkodzie stanęła nam także religia ze swoimi dogmatami. Wiara w nie także utrudnia nam, wręcz uniemożliwia wsłuchiwanie się w głos serca. W różnych sytuacjach życia budzą się w nas wdrukowane, nawykowe przekonania religijne, które mają się nijak do rzeczywistości i okazują się zupełnie nieskuteczne, a jednak wyznajemy je nierzadko z głębokim oddaniem i sentymentem.

Kolejne źródło koncepcji, jakimi napychamy sobie głowy, jest nasze otoczenie, rodzina, pospolita obyczajowość i opinia społeczna. Mamy również mass media, które zewsząd bombardują nas różnymi ideami, przekonaniami, odwracając uwagę od prostej w swojej naturze intuicji i kryjącej się za nią mądrości.

Dlaczego kierowanie się intuicją jest tak ważne? Intuicja to najgłębszy przejaw świadomości. Jest ona zawsze logiczna, sensowna, trafia w punkt. Potocznie przeciwstawia się sobie serce i rozum, ale jest to myślenie opaczne, nieoparte na głębszym wglądzie.

Bez praktyki takiej, jak Huna, rzeczywiście można mylnie utożsamiać głos intuicji z głosem nawyków myślowych, emocji i reakcji ciała. Potrzeba rozwijać doświadczenie w pracy z ike, żeby móc skutecznie odróżnić intuicję od innych źródłem pomysłów i informacji, które mają naturę zewnętrzną, uwarunkowane są przez autorytety i przyzwyczajenia, schematy i stereotypy.

Z racji tego zazwyczaj nie pokrywają się one z realnością, z tym, kim jesteśmy, czym jest świat i trzymają nas w klatce, z której próbujemy znaleźć wyjście naiwnie wierząc, że kolejne systemy myślowe i sztuczne rodzaje wiedzy przyniosą nam kiedyś wyzwolenie.

Intuicja działa zawsze tu i teraz, jest świeża, konkretna, trafia do celu, w odróżnieniu od spekulatywnego rozumu, który pracuje w oparciu o tryby zainstalowane przez edukację naukową, religijną i obyczajową. Tryby te nigdy nie odpowiadają naturze naszego ja. Są cenne jako narzędzia, ale tylko w rękach poznania intuicyjnego, a nie jako coś, czym próbujemy się kierować w rozwiązywaniu naszych problemów, ustalaniu priorytetów życiowych, obmyślaniu planów i kontrolowaniu sposobów ich realizacji.

Stajemy się sztywniakami, przypominamy komputery, wyzute ze spontaniczności, radości, miłości, pasji i innych cech właściwych ludzkiej osobie, gdy poruszamy się po ścieżkach stworzonych przez nasze konceptualne umysły, pozornie spójnych i uzasadnionych, ale w rzeczywistości obcych nam i prowadzących do wewnętrznego wyobcowania, zablokowania i odczłowieczenia.

 

  • Sprawdź na czym opierasz swoje zajęcia dnia - na tym, co podpowiada Ci serce, robiąc to, czego naprawdę pragniesz i czemu towarzyszy pasja, czy na suchej kalkulacji, rozumowej analizie, uwikłanej w chciwość, egocentryzm i inne wady moralne

  • Rób to, co mówi serce - twórz plany, ale trzymaj je w kieszeni

  • Zaufaj swojej intuicji, że pomoże Ci ona odnaleźć rozwiązanie, spełnienie, wskaże właściwą ścieżkę - polegaj na niej jak zwierzę na instynkcie

  • Praktykuj Hunę i inne metody, które rozwijają Twoje doświadczenie wewnętrzne i uczą odróżniać głos intuicji od głosu ego i ciała; intuicja przychodzi zawsze z konkretem, nie ma w niej niczego do zastanawiania się, spekulowania, jest prosta i jasna jak słońce na niebie, w odróżnieniu od spekulatywnego rozumu, z którego perspektywy nadużywamy zdolności myślenia, analizy i logiki

A4 Infociacho