Mówiąc o panowaniu nie mam na myśli panowania nad innymi. Celem praktyk huny jest przejęcie władzy nad własnym życiem.

Słowo “mana” znaczy “władza”, “autorytet”, “moc”. Nas nie interesują teorie, ale realia.

Ponieważ masz stać się panem, nie może istnieć w Twoim życiu nic, co panuje. Nie ma dwuosobowych tronów. To miejsce przeznaczone jest tylko dla Ciebie.

W hunie będziesz rozprawiał się ze wszystkimi, ale to wszystkimi autorytetami swojego życia. Będziesz oduczał się bycia sterowanym i szukania tych, którzy będą Tobą sterować.

Wiązać się to będzie ze zmianą charakteru. To właśnie on sprawia, że łatwo podlegasz pokusie bycia prowadzonym za rękę.

Charakter to efekt wyborów, w tym jednego z nich, mającego istotne znaczenie: bycia panem, egzekwowania władzy.

Każdy z nas posiada władzę naturalnie, niemniej patrząc stale na zewnątrz łudzimy się, że musimy dopiero ją nabyć, starając się narzucać swoją wolę innym.

Huna jest sztuką korzystania ze swojej zalety, jaką jest sprawowanie władzy. Każda technika wymaga zaangażowania tej zdolności, opanowania jej w stopniu dostatecznym do uzyskania efektu.

Władza nie wymaga od nas bycia brutalnymi. Brutalność jest skutkiem poczucia słabości i przekonania, że tylko podbijając świat możemy zapewnić sobie wpływ na własne życie.

 

  • Poznaj swoje autorytety, którym ulegasz, dowiedz się kto naprawdę siedzi na tronie Twojego życia

  • Myśl o władzy, przenikaj jej ideą, zrośnij się z wyobrażeniem siebie jako pana własnego losu

  • Uświadamiaj sobie przejawy władzy w Twoim życiu - od kiwania palcem w bucie, po kierowanie skomplikowanymi procesami zewnętrznymi

  • Ucz się pewności wewnętrznej, rozwijaj ją i ćwicz na różnorakie sposoby - możesz zacząć od przyjmowania pewnej, stabilnej, ale nie napiętej pozycji ciała, stań się aktorem i graj osobę pewną

A4 Infociacho